Communicatie

Hieronder een overzicht van alle communicatie tijdens de coronacrisis.

 • Taken blijven verzonden worden via een bericht;
 • Taken worden terug opgenomen in de schoolagenda;
 • Overzicht van alle taken verloopt dus via de schoolagenda (ook voor de ouders);
 • Leraar zal in het bericht duidelijk stellen waar het zal moeten ingediend worden;
 • Het is belangrijk om schooltaken te plannen. Jullie ontvingen reeds een blanco planningsdocument van ons ICT-team. Hiermee kan je doorgestuurde taken inplannen. Heb je problemen om deze planning zelf op te stellen dan kan je klastitularis  je hier zeker bij helpen.
 • Heb je technische problemen, raadpleeg ICT. Via www.ict.ptieeklo.be en bij tabblad hulp staan enkele veel voorkomende problemen. Vind je niet de oplossing dan mag je steeds het ICT-team contacteren via Smartschool. Het team doet er alles aan om jullie van op afstand maximaal te ondersteunen.
 • Heb je inhoudelijke vragen over je opdrachten, contacteer je vakleerkracht via Smartschool.
 • Heb je algemene vragen over de huidige schoolorganisatie dan mag je steeds contact opnemen met de directie via Smartschool.
 • Heb je zorgvragen dan kan je steeds terecht bij je zorgcoach.
 • Het is belangrijk dat leerlingen niet in vakantiemodus gaan. We proberen de achterstand zo beperkt mogelijk te houden. Een vast ritme, vaste structuur en dagindeling kunnen hierbij helpen. 
 • Alle  algemene communicatie wordt ook gecentraliseerd op  https://ict.ptieeklo.be/communicatie/ Op deze manier krijgt  u een overzicht van alle communicatie
 • De opdrachten die leerlingen nu krijgen hebben als doel om:
  • leerstof te herhalen
  • leerstof op te frissen
  • voorbereiden van nieuwe leerstof zodat de verwerving nadien vlugger kan en zal verlopen
 • Leerkrachten zullen alle taken verbeteren en feedback geven. De punten zullen zichtbaar zijn maar tellen momenteel niet mee in de eindbeoordeling. We willen wel benadrukken dat het maken van de opdrachten zeer belangrijk is zodat je als leerling geen leerachterstand oploopt en bij de heropstart van de lessen vlot de nieuwe lesinhoud zal kunnen verwerven. De nu aangeboden taken zullen na de heropstart gevraagd worden om definitief in te dienen en dan zullen ze wel meetellen, verrekend worden in de evaluatie.  Je merkt het : nu we op regelmatige basis werken, zal de heropstart voor iedereen vlotter laten verlopen.
 • De klastitularis zal ook een contactmoment(live) proberen organiseren met de volledige klas via Smartschool. Concrete informatie hierover zal je via de klastitularis hierover ontvangen. Bedoeling is om op die manier samen eens te kunnen praten. Vragen en opmerkingen over de taken kunnen hierin zeker aan bod komen. 

Week 1 (16/03 - 20/03)

De eerste communicatie hebben we gebundeld in filmpjes. Bekijk ze hier.
Arne Schreel
Arne Schreel
ICT-coördinator