Helpdesk ICT

Door de ‘in uw kot’ maatregel zullen de leerlingen onderwijs op afstand krijgen. Via deze site zullen we alle tools & tricks verzamelen.

Maak je leerlingen wegwijs

Online aan de slag gaan is niet evident als je dat nog nooit gedaan hebt. Stel daarom een heldere studiewijzer op die de leerlingen rust, houvast en structuur biedt.

Focus op de essentie

Dit is niet de periode om voor de eerste keer complexe leerstof aan te brengen bij je leerlingen. Houd die voor na de coronatijden. Zorg nu vooral voor herhaling en toepassing van geziene leerstof in nieuwe contexten.

Keep it simple

Vertrek steeds vanuit zaken die je goed kent, zaken waarmee je vertrouwd bent. Heb je nog nooit digitaal les gegeven? Heb je ervaring met 1 of meerdere tools, zit die dan vooral voluit in. Je bent ook maar een mens, en waarschijnlijk brengt deze tijd ook heel wat (re-)organisatie met zich mee voor je eigen situatie en gezin.

Activerend online onderwijs

Geef duidelijke, gestructureerde instructies

Bezorg een overzicht van leerdoelen

Via Powerpoint

Vertellen

Smartschool

Activeer voorkennis

Toon hoe de leerstof past in het geheel

Grafisch,visueel

Communiceren: vertellen, mailen …

Opwaren vb adhv een filmpje

Laat leerstof actief verwerken

Geef lln vragen mee Wie wat waar waarom
Laat lln in eigen woorden uitleggen waarover het gaat

Aan zichzelf

Aan anderen

Samenvatten

Kernwoorden en notities, eenvoudig om nadien te studeren (kolom afdekken)

 • Kern is activeren en begeleiden: aanzetten tot samenwerken.
  • Actieve en betrokken houding
  • Motiveer en activeer de student
  • Wees beschikbaar voor vragen
  • Reageer snel
  • Creëer verbondenheid
 • Maak een planning
 • Stuur motivatie mails
 • Volg de voortgang op
 • Geef feedback
 • Zorg voor interactie en samenwerking
 • Doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid
 • Kies voor verschillende contactvormen
 • Jezelf(= de leerling) toetsen, kan via bv quiz

 • Spreiden van leermomenten

  • herhaling werkt(3 keer zou het effectiefst zijn)
  • Geef oefeningen gespreid
  • Laat lln vragen stellen
  • Plan herhalingsmomenten in bij de start van een “nieuw” deeltje

 

Bereikbaarheid CLB in tijden van het Coronavirus

Film maken

Afstandsonderwijs

Verschillende instructiefilmpjes en stappenplannen om les op afstand vlotter te laten verlopen.

Hulp

Office app’s installeren, OneDrive instellen … 

App's